Program konferencji

21-23 czerwca 2024 | Poznań, Polska

Psychoterapia dzisiaj – człowiek, pacjent, mentalizacja i zaufanie.

Jak rozwija się psychoterapia i jak pomaga zdrowieć?

Pobierz program (pdf)Pobierz do kalendarza (ical)

Warsztat Clary Mucci, 20 czerwca, czwartek

13:00 – 19.00
Kliniczne rozumienie poziomów traumy relacyjnej w pracy z pacjentami borderline i narcystycznymi.

Podczas warsztatu Clara Mucci, psychoanalityczka i autorka głośnych książek dotyczących współczesnego rozumienia traumy relacyjnej w kontekście zaburzeń osobowości, przedstawi możliwości łączenia perspektywy interpersonalnej neurobiologii, teorii przywiązania, teorii psychoanalitycznych z najnowszą wiedzą neuronaukową dotyczącą traumy, pamięci i dysocjacji.
 

Clara Mucci konferencja Humani

Clara Mucci

Konferencja, 21 – 23 czerwca – daty i godziny wkrótce

Epistemiczne zaufanie i psychopatologia – co wiemy dzisiaj o wzajemnych zależnościach? Implikacje kliniczne

 

Chloe Campbell

Chloe Campbell

Badania porównawcze nad psychoterapią krótko i długoterminową w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline na przykładzie MBT (Psychoterapii Opartej na Mentalizacji)

 

Sebastian Simonsen konferencja Humani

Sebastian Simonsen

Społeczna neuronaka zorganizowanego i zdezorganizowanego przywiązania. Implikacje dla psychoterapii

 

Pascal Vrticka konferencja Humani

Pascal Vrticka

Co wiemy dzisiaj o leczeniu zaburzeń osobowości – perspektywa MBT (Psychoterapii Opartej na Mentalizacji)

 

Anthony Bateman konferencja Humani

Anthony Bateman

Uczenie się mentalizacji vs relacyjne “czytanie umysłu”- najnowsze doniesienia z badań nad rozwojem dzieci i ich wpływ na psychoterapię

 

Gergely Gyorgy konferencja Humani

György Gergely

Zmiany w funkcji refleksyjnej, we wzorcach przywiązania oraz w organizacji osobowości jako podstawowe mechanizmy zmiany w psychoterapii (na przykładzie TFP – Psychoterapia Oparta na Przeniesieniu)
Anna-Buchheim konferencja Humani

Anna Buchheim

Trauma, rezyliencja i przetrwanie – dzisiejsze rozumienie i leczenie złożonego PTSD
Clara Mucci konferencja Humani

Clara Mucci

Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku – ewolucja psychoterapii psychodynamicznej
Zofia Milska-Wrzosinska konferencja Humani

Zofia Milska-Wrzosińska

Czy kompleks Edypa (jeszcze) istnieje?
Maciej Pilecki konferencja Humani

Maciej Pilecki

Trzy strony przemocy seksualnej
Maria Beisert konferencja Humani

Maria Beisert

Transgeneracyjny przekaz traumy II Wojny Światowej w Polsce: Wyniki badań empirycznych
Marcin Rzeszutek konferencja Humani

Marcin Rzeszutek

Komentarz i zamknięcie konferencji
Marcin Rzeszutek konferencja Humani

Katarzyna Schier

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt