Warsztat Clary Mucci

Kliniczne rozumienie poziomów traumy relacyjnej w pracy z pacjentami borderline i narcystycznymi

 

Zapraszamy na przedkonferencyjny warsztat poświęcony całościowemu leczeniu głębokich zaburzeń osobowości typu borderline oraz narcystycznych.

Zarejestruj się
Clara Mucci konferencja Humani

6 godzin praktycznej wiedzy

Podczas warsztatu Clara Mucci, psychoanalityczka i autorka głośnych książek dotyczących współczesnego rozumienia traumy relacyjnej w kontekście zaburzeń osobowości, przedstawi możliwości łączenia perspektywy interpersonalnej neurobiologii, teorii przywiązania, teorii psychoanalitycznych z najnowszą wiedzą neuronaukową dotyczącą traumy, pamięci i dysocjacji.

Ta propozycja pomocna będzie w całościowym leczeniu głębokich zaburzeń osobowości typu borderline oraz narcystycznych.

 

Prowadząca omówi sposoby pracy z konkretnymi problemami, jakie klinicyści napotykają pracując z tą grupą pacjentów: od zaburzeń odżywiania po samouszkodzenia i zagrożenie samobójstwem aż po trudności w obrębie tożsamości seksualnej, czy regulacji afektu.

Poza przedstawieniem najnowszej wiedzy teoretycznej Clara Mucci omówi również – jako ilustrację teorii – swoje przypadki pracy klinicznej.

Cały warsztat będzie tłumaczony z języka angielskiego symultanicznie – czyli całe 6 godzin wypełnione będzie wiedzą i praktyką, bez dodatkowego czasu potrzebnego na tłumaczenie tradycyjne.

Ilość miejsc jest ograniczona – zapisy przyjmujemy w miarę dostępności miejsc.

Warsztat odbędą się w czwartek 20 czerwca 2024 roku w Hotelu Novotel w Poznaniu, w godzinach 13-19.

Opłaty:

– 990 PLN
– dla uczestników konferencji – 840 PLN.

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt